Contactgegevens

Koeriersdienst Loman Tureluur 29
4617 JP Bergen op Zoom
Tel. 0164 - 24 41 45
Fax. 0164 - 24 81 45

Mobile 06 - 50 21 21 18
E-mail adres: info@koeriersdienstloman.nl
$value) { unset($value); } } // Alles Controleren Wanneer er op Verzenden wordt gedrukt if(isset($_POST['verzenden'])) { $naam = trim($_POST['naam']); $achternaam = trim($_POST['achternaam']); $telefoon = trim($_POST['telefoon']); $email = trim($_POST['email']); $plaats = trim($_POST['plaats']); $onderwerp = trim($_POST['onderwerp']); $bericht = trim($_POST['bericht']); $fout = ""; if($html) { // Headers $headers = "From: \"Contact Formulier\" <".$wm_email.">\r\n"; $headers .= "Reply-To: \"".$naam."\" <".$email.">\n"; $headers .= "Return-Path: Mail-Error <".$wm_email.">\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\n"; $headers .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\n"; // Bericht $message = "Voorletter(s):".$naam."
Achternaam:".$achternaam."
Telefoonnummer:".$telefoon."
Woonplaats:".$plaats."
Email:".$email."
Onderwerp:".$onderwerp."
Bericht:".$bericht."
 
_______Extra_______
Hulp:
keesvhmaalpad@home.nl
Gegevens verzender:
Datum:".date("d-m-Y H:i:s")."
IP:".$ip."
Host:".$host."
"; } else { $bericht_wrap = wordwrap ($bericht, 40, "\n", 1); // Headers $headers = "From: \"Contact Formulier\" <".$wm_naam.">\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\n"; $headers .= "Content-type: text/plain; charset='iso-8859-1'\n"; // Bericht $message = "Voorletter(s): ".$naam." \n"; $message .= "Achternaam: ".$achternaam." \n"; $message .= "Telefoonnummer: ".$telefoon." \n"; $message .= "E-mail: ".$email." \n"; $message .= "Plaats: ".$plaats." \n"; $message .= "Bericht:\n".$bericht_wrap." \n "; $message .= " \n "; $message .= "Datum: ".date("d-m-Y H:i:s")." \n"; $message .= "------------------------Extra Informatie--------------------------- \n "; $message .= "IP: ".$ip." \n "; $message .= "Host: ".$host." \n "; } if((empty($naam)) OR (strlen($naam) < 1) OR (eregi("[<>]", $naam))) { $fout .= "U bent vergeten uw voorletter(s) in te vullen!
"; unset($naam); $fout_vakje_naam = "input_fout"; $fout_text_naam = "text_fout"; } if((empty($achternaam)) OR (strlen($achternaam) < 3) OR (eregi("[<>]", $achternaam))) { $fout .= "U bent vergeten uw achternaam in te vullen!
"; unset($achternaam); $fout_vakje_achternaam = "input_fout"; $fout_text_achternaam = "text_fout"; } if((empty($telefoon)) OR (strlen($telefoon) < 8) OR (eregi("[<>]", $telefoon))) { $fout .= "U bent vergeten uw telefoonummer in te vullen!
"; unset($telefoon); $fout_vakje_telefoon = "input_fout"; $fout_text_telefoon = "text_fout"; } if((empty($plaats)) OR (eregi("[<>]", $plaats))) { $fout .= "U bent vergeten uw woonplaats in te vullen!
"; unset($plaats); $fout_vakje_plaats = "input_fout"; $fout_text_plaats = "text_fout"; } if((empty($email)) OR (strlen($email) < 7) OR (eregi("[<>]", $email))) { $fout .= "U bent vergeten uw e-mail adres in te vullen!
"; unset($email); $fout_vakje_email = "input_fout"; $fout_text_email = "text_fout"; } elseif(checkmail($email) == 0) { $fout .= "Vul een correct e-mail adres in!
"; unset($email); $fout_vakje_email = "input_fout"; $fout_text_email = "text_fout"; } if((empty($onderwerp)) OR (strlen($onderwerp) < 3) OR (eregi(">", $onderwerp)) ) { $fout .= "U bent vergeten een onderwerp in te vullen!
"; unset($onderwerp); $fout_vakje_onderwerp = "input_fout"; $fout_text_onderwerp = "text_fout"; } if((empty($bericht)) OR (strlen($bericht) < 6) OR (eregi(">", $bericht)) ) { $fout .= "Uw bericht is te kort!
"; unset($bericht); $fout_vakje_bericht = "input_fout"; $fout_text_bericht = "text_fout"; } if(!$fout_text) { unset($fout_text_naam); unset($fout_text_achternaam); unset($fout_text_telefoon); unset($fout_text_plaats); unset($fout_text_email); unset($fout_text_onderwerp); unset($fout_text_bericht); } if(!$fout_vakje) { unset($fout_vakje_naam); unset($fout_vakje_achternaam); unset($fout_vakje_telefoon); unset($fout_vakje_plaats); unset($fout_vakje_email); unset($fout_vakje_onderwerp); unset($fout_vakje_bericht); } if(!empty($fout)) { echo "\n

\n".$fout."
\n

\n"; // Weergeven van de fouten } else { mail($wm_email,$onderwerp,$message,$headers); // Bericht als mail succesvol is verzonden echo ""; echo "

Uw contact bericht is succesvol verzonden!
"; echo "Er word zo snel mogelijk gereageerd.
"; // formulier wordt niet weer getoond $Formulier = TRUE; } } } else { $Formulier = FALSE; echo ""; echo "

Spam Beveiliging


"; echo "U kunt maar eens in de $Anti_Spam minuten een e-mail versturen!


"; header("refresh:3;url=".$site.""); } if(!isset($Formulier)) { ?>
Voorletter(s):
Achternaam:
Telefoonnummer:
Woonplaats:
Email:
Onderwerp
Bericht:

Contact

Tureluur 29
4617 JP Bergen op Zoom
Tel. 0164 - 24 41 45
Fax. 0164 - 24 81 45
Mobile 06 - 50 21 21 18